ม่านสกายไลท์

ม่านสกายไลท์ ติดตั้งตามแนวที่มีความลาดเอียง เฉลียง ตามจั่วหรือแนวนอน ตามหลังคากระจก สามารถรูดเปิด - ปิดได้อย่างสะวดกสบาย มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบ ธรรมดา (โซ่วน) และ แบบไฟฟ้า (มอเตอร์)

ม่านสกายไลท์

ของเราทำอะไรได้บ้าง

ลักษณะม่านคล้ายม่านม้วน ติดตั้งตามแนวที่มีความลาดเอียง เฉลียง ตามจั่วหรือแนวนอน ตามหลังคากระจก มีท่อและเชือกสลิง รับแกนและน้ำหนักผ้า รวมทั้งรูดเปิด – ปิดอุปกรณ์และการตัดเย็บเฉพาะ มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบ ธรรมดา (โซ่วน) และ แบบไฟฟ้า (มอเตอร์) เมื่อเก็บหรือปิดม่าน ม่านจะถูกม้วนเก็บเป็นโรล ผ้ามีความตึงเรียบไม่ตกท้องช้าง

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่